meLTS – IJsselstein

Herontwikkeling van voormalig schoolgebouw naar 20 appartementen en 5 grondgebonden woningen

  • Opdrachtgever: Samenwerking Claver Real Estate/OWN Projects
  • Plaats: IJsselstein
  • Project status: In ontwikkeling
  • Jaar van oplevering: 2025

In mei 2022 hebben we middels een openbare aanbesteding de inschrijving gewonnen voor dit project. De koopovereenkomst is getekend en zijn bezig met de ontwikkeling. Het betreft de transformatie van de bestaande school naar 25 woningen.

Onze plannen

De woningmarkt van Nederland staat al jaren onder druk. De mensen in een sociaal beroep zoals de leraar of zorgmedewerkers, maar ook veel ouderen zijn hierdoor tussen wal en schip geraakt. Allen die niet aan een geschikte en comfortabele woning kunnen komen. Enerzijds omdat ze niet lang genoeg ingeschreven staan of net te veel verdienen voor een woning van de woningbouwcorporatie en anderzijds omdat er gewoonweg geen betaalbare en geschikte (gelijkvloerse) woningen te vinden zijn. Mede hierdoor is het vinden van een geschikte woning erg moeilijk.

Ons winnende plan moet gaan bijdragen aan het huisvesten van deze mensen in een kwalitatief en duurzaam woongebouw.

Wij richten ons met “meLTS together” op deze verschillende doelgroepen met een kwalitatief woonconcept van veilig en levensloopgeschikt wonen met veel privacy en tegelijkertijd met de voordelen van “samen wonen”. Bedoeld voor sociale mensen die het leuk vinden om elkaar af en toe te kunnen helpen, maar hierin geen verplichting willen. De visie is het creëeren van een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars diensten en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven wonen, maar die niet of minder op mantelzorg of kinderen kan terugvallen. Maar ook voor een hardwerkende jongvolwassene die overdag geen tijd heeft voor allerhande dagelijkse klusjes, wat een senior misschien wel wil doen voor hem of haar. Dit mogelijk in ruil voor wat gezelschap. Meer-generatie-wonen, bedoeld voor mensen van 25 tot 100+ jaar. Zo kunnen oudere jongeren & jongere ouderen “samen wonen” en elkaar ontmoeten in een levendige omgeving waar men elkaar ook echt kent. Hier helpt men die aardige buur waar nodig, met aandacht en plezier. “meLTS together” slaat dus op het samensmelten en verbonden zijn van verschillende type bewoners in één gemeenschap.

We zijn op dit moment in de afrondende fase van de ontwikkeling en hopen snel tot realisatie te kunnen overgaan.

Kijk voor meer informatie over bestemmingsplan en overige informatie ook de website van de gemeente via www.ijsselstein.nl

Zie voor de nieuwsbrieven onderstaande links:

1e nieuwsbrief 04-01-2023 

2e nieuwsbrief 23-07-2023

3e nieuwsbrief 15-02-2024